Qiao Ruoxing ภรรยาของ Gu Jingyan

Qiao Ruoxing ภรรยาของ Gu Jingyan

นิยาย Qiao Ruoxing ภรรยาของ Gu Jingyan

Qiao Ruoxing ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และเกือบจะเสียชีวิต

แต่ในเวลานี้ Gu Jingyan สามีของเธออยู่กับผู้หญิงอีกคน ในช่วงสามปีที่ผ่านมา เธอเฝ้าดู Gu Jingyan ดูแลผู้หญิงคนนั้นเป็นอย่างดี

ตอนนี้ เธอเบื่อกับการแต่งงานข้างเดียวนี้ เธอจึงออกจากครอบครัว Gu

หลังจากออกจากข้อตกลงหย่าร้าง เมื่อ Qiao Ruoxing หายตัวไปโดยสิ้นเชิง Gu Jingyan รู้สึกราวกับว่าเขาสูญเสียบางสิ่งที่สำคัญไป

รายการบท